معاون وزیر ودبیر نمایندگی بنیاد بین اللملی غدیر در وزارت نیرو با اهدای لوح سپاس از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی به دلیل انجام فعالیت های دهه عید غدیر، تقدیر کرد.
🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در لوح اهدایی رضا انجم شعاع معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس و دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در وزارت نیرو، خطاب به علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: بدینوسیله از سعی و تلاش مجدانه جنابعالی، دبیر فرهنگی و دینی وهمکاران عزیز آن شرکت در انجام فعالیت های دهه مبارکه امامت و ولایت و به ویژه عید غدیر خم سال1399 کمال تشکر وقدردانی را بعمل می آورد.
🟢امور فرهنگی نیروگاه شهید رجایی، هرساله با توجه به مناسبت های مختلف فرهنگی، فعالیت هایی برای توسعه فرهنگ دینی و مذهبی به انجام می رساند.