متخصصان ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی، تعمیر چند دستگاه مانیتور وانواع تجهیزات ابزاردقیقی واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه را به انجام رساندند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه در تشریح این خبر گفت: هرساله در بازه زمانی پیک تابستان از حجم فعالیت های این امور به دلیل اتمام فعالیت های تعمیرات واحدها کاسته می شود، از این روی در این فرصت زمانی، بازیابی قطعات و تجهیزات معیوب و داغی واحدها در دستور کار قرار می گیرد و متخصصان امور ابزاردقیق با اقدامات خود، مانع از وابستگی نیروگاه به تامین کنندگان تجهیزات ابزاردقیقی می شوند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و اعمال تحریم ها علیه کشور، این اقدامات تخصصی موجب صرفه جویی ریالی قابل توجه در طول سال می گردد.

بهرادفر بیان داشت: متخصصان این امور در اقدامی تازه، 7 دستگاه مانیتور اتاق فرمان نیروگاه را که دچار اشکال شده بود پس از بررسی و اطمینان از خرابی آن ها اقدام به دمونتاژ مانیتورها نموده و سپس با بررسی های فنی و تخصصی  اقدام به تشخیص قطعات و تجهیزات ابزاردقیقی معیوب آن ها نمودند و سپس آن قطعاتی که نیاز به تعمیر و بازسازی داشتند تعمیر نمودند.

مانیتورهای اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی ازابزارهای مهم در بهره برداری از واحدهای این نیروگاه است به طوری که این ابزارها با فراهم آوردن امکان پایش برای بهره بردار، نقش مهمی در کنترل وضعیت و پایداری واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دارد.