تعمیر انواع تجهیزات ابزاردقیقی در نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 13 آذر 1401
بازدید: 108 بار

متخصصان ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی، تعمیر چند دستگاه مانیتور و تجهیزات ابزاردقیقی واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه را به انجام رساندند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ، عمران بهرادفر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: کارکنان این امور با توجه به ضرورت صیانت از سرمایه های شرکت و اهمیت کاهش هزینه های جاری و تعمیراتی، در اقدامی تازه، 4 دستگاه مانیتور اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی و چهار دستگاه تغذیه مربوط به رایانه ها را که دچار اشکال شده و از مدار فعالیت خارج شده بود، تعمیر و به چرخه کار بازگرداندند.
مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه در ادامه بیان داشت: متخصصان این امور با اقدامات خود، مانع از وابستگی نیروگاه به تامین کنندگان تجهیزات ابزاردقیقی می شوند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و اعمال تحریم ها علیه کشور، این اقدامات تخصصی موجب صرفه جویی ریالی قابل توجه در طول سال می گردد.
مانیتورهای اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی از ابزارهای مهم در بهره برداری از واحدهای این نیروگاه است به طوری که این ابزارها با فراهم آوردن امکان پایش برای بهره بردار، نقش مهمی در کنترل وضعیت و پایداری واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دارد.