متخصصان نیروگاه شهید رجایی، یک دستگاه کمپرسور سیار هوا را درکارگاه این نیروگاه با استفاده از ظرفیت های داخلی تعمیر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمبرات مکانیک نبروگاه سیکل ترکیبی در تشریح خبر فوق گفت : تعمیر اساسی یک دستگاه کمپرسور هوا که به مدت چند سال در انبار نیروگاه  به صورت بلا استفاده بود، پس از انتقال به کارگاه  توسط متخصصان این امور انجام شد.

کریمی افزود: با ایجاد اشکال در عملکرد دستگاه کمپرسور سیار هوا و نیاز به تعمیر اساسی آن، این تجهیز مورد بررسی های فنی قرار گرفت که مشخص شد این اشکال موجب کاهش راندمان آن شده  و کار با این تجهیز میسر نیست.

مدیر امور تعمبرات مکانیک در ادامه بیان داشت: متخصصان این امور پس از عیب یابی و تعویض قطعات معیوب، اقدام به  سرویس کامل کمپرسور و ساخت شفت چرخ ها و تراشکاری  در کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی و همچنین اقدام به جوشکاری و نصب چرخ های کمپرسور هوا نمودند .

بهنام کریمی اظهار داشت: همچنین در حوزه های ابزاردقیق و الکتریک نیز اقدام به تعویض  پرشر سوئیچ ، نصب تابلو فرمان و همچنین تعمیر اساسی الکتروموتور این تجهیز از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسید .

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با حضورکارکنان متخصص در حوزه های مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق و ساخت داخل، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای خود را با رویکرد درون زایی و با تکیه بر توانمندی های داخلی، تامین می کند.