مدیر تعمیرات نیروگاه بخار شهید رجایی گفت: تعمیرات اساسی در واحد شماره دو نیروگاه بخار در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزاد مرد  در خصوص تعمیرات نیروگاه شهید رجایی اظهارداشت: نیروگاه بخار شهید رجایی قزوین دارای چهار واحد با ظرفیت هر کدام 250 مگاوات است و تعمیرات آن به صورت سه گانه دوره ای، نیمه سنگین و اساسی انجام می شود.

آزاد مرد تصریح کرد: تعمیرات بازدید دوره ای در هر شش ماه انجام می شود و تعمیرات نیمه اساسی و یا نیمه سنگین هر دو سال یک بار و تعمیرات اساسی نیز هر چهار سال یک بار صورت می گیرد.

مدیر تعمیرات نیروگاه بخار یادآورشد: تعمیرات نیمه سنگین و اساسی معمولا بعد از گذر از پیک تابستان انجام می شود.

وی یادآورشد: در حال حاضر واحد شماره  دو بخاری به ظرفیت 250مگاوات تعمیرات  اساسی را سپری می کند.

آزادمرد افزود: در تعمیرات اساسی تمامی تجهیزات مانند پمپ ها، توربین، بویلر به طور کامل دمونتاژ و برای رفع عیوب احتمالی بازدید می شوند.

وی اظهارداشت:  در تعمیرات نیمه سنگین معمولا، تجهیزاتی که دوره کارکرد دو سالانه دارند طبق تعریف نصاب اقدام به بازدید و تعمیرات می شود.

آزادمرد گفت: فصل تعمیرات بعد از گذر از پیک تابستان از اول مهرماه شروع می شود و تعمیرات اساسی حدود 90 روزه است که با تلاش مجموعه کارشناسان، تکنسین ها و  کارگران نیروگاه شهید رجایی این تعمیرات در حدود کمتر از 80 روز انجام می شود.

مدیر تعمیرات نیروگاه بخار گفت: کارهای تعمیراتی در سه بخش تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق انجام می شود و به طور متوسط تعداد 80 تا 90 نفر مهندس، تکنسین و کارگر در آن مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: تمامی قطعات بعد از دمونتاژ به طور کامل توسط متخصصان ایرانی در نیروگاه شهید رجایی تعویض می شود و 90 درصد تولید قطعات نیز در داخل کشور تولید می شود.

آزاد مرد تصریح کرد: قطعات تولید داخل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و این وضعیت نشان می دهد نیروهای متخصص کشورمان توانمندی بالایی در طراحی و تولید قطعات نیروگاهی دارند.

وی بیان کرد: نیروگاه یک صنعت استراتژیک و حساس است و بدون تردید کیفیت قطعات تولیدی در داخل از اهمیت زیادی برخوردار است تا این صنعت دچار وقفه در تولید انرژی نشود.

آزاد مرد ضمن تشکر از تلاش نیروهای متعهد نیروگاه شهید رجایی در انجام تعمیرات اساسی اظهارداشت: وجدان کاری، تعهد، دلسوزی، تخصص و تلاش شبانه روزی نیروهای تخصصی و کارگری نیروگاه موجب تولید پایدار انرژی الکتریکی  در شبکه سراسری شده است و قدردان این خدمات هستیم.