به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به تعمیر دستگاه «تست میزان ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتور» از سوی کارشناسان این نیروگاه گفت: این دستگاه تجهیزی است که برای سنجش میزان ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتورها به کار می رود. بنابراین با ایجاد اشکال در عملکرد این دستگاه، کارشناسان این امور بر آن شدند تا با استفاده از ظرفیت ها و دانش متخصصان داخلی، اقدام به تعمیر و راه اندازی دوباره آن نمایند.
 صفایی زاده افزود: برای این منظور، در ابتدا کارشناسان این امور اقدام به بررسی ساختار دستگاه نمودند که مشخص شد چرخدنده موتور این دستگاه که دارای ابعاد مینیاتوری است، دچار اشکال شده و نیازمند تعمیر است. از این روی با استفاده از ابزار مخصوص، این تجهیز دمونتاژ شد و سپس با بهره مندی از دانش ساخت داخل، بخش آسیب دیده آن، ساخته و پس از نصب در دستگاه، این تجهیز دوباره راه اندازی گردید.
 نکته قابل توجه در تعمیر موتور مینیاتوری این دستگاه، ابعاد بسیار کوچک قطعات تشکیل دهنده آن و هزینه بالای خرید آن بود که کارشناسان امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی توانستند با دقت بالا، اشکال ایجاد شده را همراه با کمک حوزه ساخت داخل، با کمترین هزینه رفع نمایند.