✍🏼 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، دوره آموزشی کار در ارتفاع با هدف بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات کارکنان با قوانین و الزامات کار در شرایط ارتفاع در محل این شرکت برگزار گردید.

❇️ دوره مذکور در نیروگاه شهید رجایی به مدت دو روز برگزار گردید و آموزش قوانین و مقررات وزارت کار،  و استانداردها، معرفی و آشنایی با تجهیزات کار در ارتفاع، نحوه استفاده از تجهیزات، نحوه تردد بر روی داربست با استفاده از تجهیزات مربوطه و آشنایی با مراحل نجات در موقعیت ارتفاع از مهمترین موضوعات مطرح شده در این دوره بود.

✳️ این دوره با حضور کارکنان ایمنی و تعمیرات با حضور مدرس مرتبط با این حوزه، به صورت عملی برگزار شد.