دوره آموزشی جنگ نرم  در نیروگاه شهید رجایی قزوین باحضور  مدیرعامل، معاونین، مدیران نیروگاه و مدیران حراست ومعاونین شرکت های صنعت آب و برق استان قزوین  برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد باقر کردافشاری مدیردفتر حراست نیروگاه شهید رجایی در تشریح  این خبر گفت :  به منظور اجرای جهاد تبین به فرمورده مقام معظم رهبری (مدظله) دوره آموزشی با موضوع جنگ نرم  و دلایل مقابله غرب با ایران اسلامی با محوریت تقابل با ایدئولوژی سیاسی اسلامی درسالن آمفی تاتر نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.