برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی برای اشتغال در نیروگاه شهید رجایی

شنبه 27 فروردین 1401
بازدید: 650 بار

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های مدیریت تولید برق، آزمون جذب نیرو برای اشتغال در نیروگاه شهید رجایی نیز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت در تشریح خبر برگزاری آزمون جذب نیرو گفت: با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت، روز 25 فروردین ماه، آزمونی با حضور تعداد 242 نفر داوطلب در سالن ورزشی شهید رجایی دانشگاه پیام نور شهرستان قزوین برگزار شد که از این تعداد براساس مجوزهای صادره، تعداد 22 نفر پس از طی فرآیند قانونی، در این شرکت اشتغال خواهند یافت.
سمیعی افزود: این آزمون با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های وابسته و زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، همزمان در سراسر کشور برگزار گردید.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی ادامه داد: این آزمون مطابق مجوز استخدامی وزارت نیرو برگزار شد که براساس آن، تعداد 174 نفر از واجدین شرایط عمومی و اختصاصی، پس از قبولی در مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش، به صورت قراردادی برای بکارگیری در شرکت های مدیریت تولید برق، استخدام می شوند که سهمم نیروگاه شهید رجایی از این تعداد، 22 نفر خواهد بود.
آزمون برگزار شده در قزوین با حضور نمایندگانی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و نمایندگانی از پژوهشگاه نیرو، مرکز آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق گیلان انجام شد.