اطلاعات (DAS) واحد شماره 4 نیروگاه بخار از سوی متخصصان این شرکت بروزرسانی  شد.

حمید کاتبی رییس گروه ابزار دقیق معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در آخرین مرحله بروزرسانی سیستم جمع آوری اطلاعات واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه، عملیات بروز رسانی این سیستم در واحد 250 مگاواتی شماره 4 بخاری که پیش از این با همکاری امور تعمیرات ابزاردقیق آغاز شده بود، به پایان رسید.

سیستم DAS، نقش مهمی در بهبود عملکرد بهره برداری، گزارش گیری و ثبت رخدادها در واحد دارد به طوری که می توان به ذخیره اطلاعات به صورت فایل، استناد به اطلاعات ذخیره شده برای استفاده در زمان وقوع حوادث و خروج و ورود واحد، ثبت تمامی مانورهای بهره برداری، مقایسه اطلاعات مشابه در بین واحدها، تعداد استارت و خروج پمپ ها، ثبت زمان دقیق مانورها و اشکالات تا صدم ثانیه، امکان مانیتورینگ متمرکز برای مسئولان شیفت و … به عنوان بخشی از مزایای آن، اشاره کرد.