تعویض ترانسدیوسرهای الکتریکی نیروگاه بخار

 

رئیس گروه الکتریک نیروگاه‌ شهید رجایی قزوین گفت: برای اولین بار تعویض ترانسدیوسرهای الکتریکی نیروگاه بخار در نیروگاه شهید رجایی قزوین با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی؛ فرزاد رحمتی رئیس گروه الکتریک نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی قزوین در این باره اظهارداشت: تعویض ترانسدیوسرهای مربوط به پارامترهای الکتریکی ژنراتور، ترانسفورماتور اصلی و ترانسفورماتور یونیت واحد 250 مگاواتی شماره دو نیروگاه بخار برای اولین بار با تکیه بر توان متخصصان این نیروگاه به پایان رسید.

رحمتی تصریح کرد: از زمان نصب و راه اندازی واحدهای بخار این نیروگاه تاکنون، ترانسدیوسرهای مربوط به پارامترهای الکتریکی این واحدها تعویض نشده بود که با بهره گیری از نقشه‌ها و اسناد فنی و بروزرسانی مدارک موجود توسط همکاران این گروه و مشارکت همکاران امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار، ترانسدیوسرهای واحد شماره دو نیروگاه بخار با ترانسدیوسرهای قابل برنامه ‌ریزی که مطابق با دانش و تکنولوژی  روز ساخته شده‌اند، جایگزین شدند.

وی یادآورشد: ترانسدیوسرها، وظیفه ارسال پارامترهای مختلف الکتریکی از جمله ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو، ضریب توان و فرکانس ژنراتور، ترانس اصلی، ترانس یونیت و مصرف داخلی را به سیستم‌های کنترل، اندازه گیری و DAS بر عهده دارند.

رحمتی افزود: این پروژه با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار با گروه الکتریک نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی معاونت مهندسی و برنامه ریزی و بدون استفاده از خدمات فنی شرکت‌های خارجی و پیمانکاری انجام شده است.