بازدید معاون راهبری شرکت برق حرارتی از پروژه ری تیوب بویلر نیروگاه لوشان

یکشنبه 30 مرداد 1401
بازدید: 271 بار

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، از پروژه ری تیوب بویلر واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان بازدید نمود.
🔷️در جریان این بازدید، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با ارائه گزارشی، معاون راهبری شرکت برق حرارتی را در جریان انجام و تداوم این پروژه قرار داد.
🔷️پروژه ری تیوب بویلر واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح شرکت های مدیریت تولید برق است که با هدایت و مدیریت نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است.