به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدیرکل امورمالیاتی استان قزوین به منظور آشنایی با صنعت تولید برق حرارتی، از نیروگاه و فرآیند تعمیرات واحد شماره 2 بخاری بازدید نمود.

ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در جریان بازدید مدیرکل امورمالیاتی استان، به سهم تولید برق نیروگاه اشاره کرد و گفت: نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق مورد نیاز حدود 3ونیم  درصد از مصرف کنندگان کشور را تامین می کند که از این نظر، سهم مهمی در پایداری شبکه تولید برق دارد.

موتابها در ادامه، به تشریح فعالیت های تعمیراتی برای کسب آمادگی تولید برق پایدار پرداخت و افزود: نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که هرساله این واحدها برای ارتقای سطح آمادگی و براساس ساعت کارکرد، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید های دوره ای قرار می گیرند که هم اکنون به طور همزمان، واحد شماره 2 بخاری برای انجام تعمیرات اساسی و واحد شماره 3بخار سیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شده است.