واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی در سریع ترین زمان ممکن، تعمیر و دوباره به شبکه سراسری تولید پیوست.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد 250 مگاواتی شماره یک بخاری که نیمه شب گذشته به دلیل آسیب وارده به یکی از لوله های مسیر بخار «ری هیت»، به طور اضطراری از مدار تولید برق خارج شده بود، در کمترین زمان ممکن از سوی متخصصان این نیروگاه، تعمیر و به شبکه تولید برق، بازگشت.

 حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در خصوص این خبر گفت: ساعت 57 دقیقه نیمه شب گذشته، طی گزارشی از سوی امور بهره برداری، مبنی بر آسیب دیدگی بخشی از مسیر لوله «ری هیت» در بویلر شماره یک نیروگاه بخار، این واحد از مدار تولید، خارج شد که پس از فراهم نمودن شرایط کار توسط گروه بهره برداری، با فراخوان خارج از وقت اداری  نیروهای تعمیرات و با حضور گروه ایمنی، این واحد به سرعت تحت تعمیرات قرار گرفت و پس از رفع اشکال، دوباره به مدار تولید بازگشت.

 شریفی اظهار داشت: پس از خروج واحد از شبکه تولید، متخصصان تعمیرات با وجود دمای بالا در محل، برای دستیابی به لوله آسیب دیده، اقدام به داربست بندی، برش کاری دیواره بویلر و برداشتن عایق ها نمودند.

 مدیر نیروگاه بخار افزود: برای کاهش زمان تعمیرات این واحد، همزمان و به صورت موازی، اقدام به خم کاری لوله جدید در کارگاه شد و در نهایت با انجام عملیات برش کاری و جوش کاری، لوله جدید جاگزین لوله آسیب دیده گردید و با نصب ورق های بویلر، این واحد برای راه اندازی دوباره تحویل امور بهره برداری شد.

 واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی که از نیمه شب گذشته از مدار تولید خارج شده بود، با پایان یافتن فعالیت های تعمیراتی آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با تلاش کارکنان بهره برداری،  در ساعت 16 و 30 دقیقه همان روزدوباره به شبکه سراسری تولید پیوست.