به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فعالیت های حوزه رنگ و پوشش در ‏واحد شماره2بخاری شهیدرجایی از سوی حسین نعیمی مسئول حوزه رنگ وپوشش نیروگاه تشریح شد.‏

نعیمی در این باره گفت:با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه، حوزه شیمی نیروگاه‎ ‎نیز برای ‏پیشگیری از خوردگی فیزیکی تجهیزات و به منظور اجرای نظام آراستگی محیط کار (5‏S‏)، اقدام به عملیات رنگ ‏آمیزی و تمیز کاری در زمان انجام تعمیرات واحدها نموده است.‏
‏ نعیمی با اشاره به فعالیت های حوزه رنگ وپوشش در تعمیرات اساسی واحد شماره دو بخاری بیان داشت: تمیزکاری ‏و رنگ آمیزی‎ ‎‏ تجهیزات بویلر این واحد ، ترانس های کمکی ، رنگ آمیزی تابلوهای الکتریکی ابزار دقیقی ، ‏تمیزکاری و رنگ آمیزی مخزن روغن، هیتروتجهیزات مربوطه و…،از اقداماتی بود که این امور به منظور افزایش راندمان ‏و زیباسازی نمای واحدهای نیروگاه، توسط این امور به انجام رسید.‏
وی افزود: انجام این عملیات ها موجب کاهش خوردگی فیزیکی و رسوب گذاری بر روی تجهیزات می شود که این ‏اقدامات با کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی همراه است.‏
فعالیتهای حوزه رنگ و پوشش بیشتر معطوف به فضا سازی سطح نیروگاه در راستایی زیباسازی و آراستگی محیط ‏نیروگاه می باشد وبراین اساس حداکثر تلاش ممکن توسط همکاران این امور انجام شده تا محیط نیروگاه زیبا شده و ‏باعث تقویت روحیه همکاران شود.‏