به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فعالیت های حوزه رنگ و پوشش در واحد های شماره 2 و 5 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی از سوی حسین نعیمی مسئول حوزه رنگ و پوشش نیروگاه تشریح شد.

نعیمی  در این باره گفت:  هر ساله مطابق با برنامه از پیش تدوین شده با گذر از پیک  مصرف تابستان و آغاز فصل تعمیرات  واحدها ، گروه رنگ و پوشش نیز در کنار سایر امورهای تعمیراتی اقدام به برنامه ریزی  جهت انجام فعالیتهای رنگ آمیزی و تمیز کاری تجهیزات و محیط  می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن  زیبا سازی و آراستگی  محیط صورت  پذیرد.

نعیمی افزود: حفاظت از تجهیزات در مقابل عوامل محیطی و پیشگیری از خوردگی فیزیکی آنها و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیراتی  و نیز بهبود وضعیت و ایجاد جلوه بصری مناسب و زیبا سازی محیط از اهداف عمده فعالیتهای مربوط به رنگ و پوشش در زمان  فصل تعمیرات می باشد.

وی در ادامه بیان داشت: تمیز کاری و رنگ آمیزی ترانس واحد، کوپه توربین ژنراتور، اگزوز واحد، اتاقک گاز واحد و لوکال، مسیر هوای خنک کاری واحد، همچنین رنگ آمیزی استراکچر های بتونی، تمیز کاری و رنگ آمیزی مسیر های ACT و…، از اقداماتی بود که از سوی این امور در واحد های شماره   2  و   5 گازی سیکل ترکیبی به انجام رسید.

آمادگی واحد های نیروگاهی برای تامین برق پایدار خصوصا  در فصول گرم سال  به انجام صحیح و دقیق برنامه های تعمیراتی بستگی دارد.