بیش از 945 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در مهر ماه امسال از سوی واحدهای در مدار نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در مهر ماه امسال، به میزان 945 میلیون و488 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد  و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 8/7 درصد افزایش داشته است .

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در ادامه بیان داشت : از این میزان انرژی تولیدی، 457 میلیون و 796 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 487میلیون و 692   هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250مگاواتی نیروگاه بخار  این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که واحدهای نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار گرفته و هم اکنون چهار واحد بصورت همزمان، دو واحد نیروگاه بخار و دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آن برای انجام تعمیرات از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات با آمادگی کامل به مدار تولید باز خواهند گشت.