بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 6 ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، 6 میلیارد و 396 میلیون و 228 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
در مدت 6 ماهه امسال، نیروگاه سیکل ترکیبی با سهم 45 درصد و نیروگاه بخار با سهم 55 درصد، در تولید این میزان انرژی خالص مشارکت داشته اند.
این درحالی است که در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید انرژی خالص در نیروگاه به میزان پنج و هشت دهم درصد رشد داشته است.
نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که در مجموع، سالانه بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید می کنند.