معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهیدرجایی گفت: در بهمن ماه امسال با تولید بیش از 772 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص، نسبت به دی ماه 1401 به میزان 16.5 درصد رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در بهمن ماه امسال، به میزان 772 میلیون و 612 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
دوستی در ادامه بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 328 میلیون و 674 هزار کیلووات ساعت انرژی در 9 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی و 443 میلیون و 938 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است که با این میزان، تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی 16.5 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.
گفتنی است نیروگاه شهید رجایی قزوین با توان نامی 2042 مگاوات ، سه و نیم درصد از سهم انرژی تحویلی به شبکه سراسری برق را به خود اختصاص داده است .