آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی قزوین در سیصد و شصت و پنج روز سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان یک درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل این شرکت در تشریح بهبود شاخص آمادگی این شرکت گفت: بررسی شاخص های تولید این نیروگاه از بهبود شاخص آمادگی تولید در واحدهای سیزده گانه آن خبر می دهد.

موتابها تصریح کرد: در سال 1401میزان آمادگی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه با 12میلیارد و 505 میلیون و 836 هزار کیلو وات ساعت، نسبت به سال 1400، یک درصد رشد داشته است.

مدیر عامل این شرکت افزود: با این میزان آمادگی، تولید خالص انرژی الکتریکی نیروگاه هم در همین بازه زمانی به میزان 6/1 درصد افزایش داشته است.

موتابها بیان داشت: این میزان رشد آمادگی و تولید، درحالی است که علی رغم گذشت 3 دهه از زمان بهره‌برداری از واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه همواره با آمادگی تولید سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، همچنان بر مدار تولید قرار دارد.

نیروگاه شهید رجایی قزوین با چهار واحد 250 مگاواتی بخاری و 9 واحد سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، حدود 3 و نیم درصد از سهم انرژی تحویلی به شبکه سراسری برق را به خود اختصاص داده است.