از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه سال جاری، میزان تولید انرژی در نیروگاه شهید رجایی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش و ضریب خروج اضطراری واحدها، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

به گزارش«روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» به دلیل رعایت استانداردهای بهره برداری و انجام به موقع تعمیرات واحدها، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه سال جاری به میزان 10 میلیون و 771 هزار و 859 مگاوات ساعت انرژی خالص از سوی واحدهای تولید برق نیروگاه تحویل شبکه سراسری شد که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، 4 درصد رشد داشته است.

بنا به این گزارش بررسی وضعیت آماری شاخص های تولید نیروگاه از ابتدای فصل بهار تا انتهای بهمن ماه امسال و مقایسه ی آن با همین مدت در سال قبل، نشان از کاهش 65 درصدی خروج اضطراری واحدها دارد.

در پایان این گزارش آمده است، شاخص های عمده ی تولید نیروگاه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، در حالی از رشد قابل قبول برخوردار بوده است که  فعالیت های تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای واحدهای 13 گانه ی نیروگاه طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی «دفتر فنی تولیدشرکت توانیر» به اتمام رسیده و یا در حال اجراست.