متخصصان شیمی نیروگاه شهید رجایی موفق به احیای 5 هزار لیتر رزین آنیونی ضایعاتی در نیروگاه شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، غفور بازی مدیر امور شیمی نیروگاه با بیان اهمیت اجرای پروژه بازیافت رزین های تصفیه خانه شیمی گفت: ضرورت بهره گیری از توان و ظرفیت های داخلی برای رفع نیاز واحدها، کارکنان امور شیمی را برآن داشت تا با بهره گیری از توان داخلی، دانش و تخصص خود، اقدام به احیای 5 هزار لیتر رزین آنیونی قوی(MP500) که در انبار ضایعات نگهداری می شد، نمایند.
✳️مدیر امور شیمی نیروگاه افزود: بر اساس بررسی های فنی، مشخص شد بر روی رزین ها زنگ آهن زیادی جذب شده است. از این روی تصمیم برآن شد برای حذف زنگ آهن جذب شده و بازیافت رزین ها، عملیات شست وشوی این مواد با اسید وسپس احیا با سود و ظرفیت سنجی از نمونه رزین، در آزمایشگاه انجام شود که خوشبختانه نتایج به دست آمده مطلوب گزارش شد. بنابراین برای اجرای آن، رزین های فوق، در زمان تعمیرات اساسیِ (ترین) شماره 4 تصفیه خانه به آنجا منتقل و عملیات بازیافت آن انجام شدکه نتایج به دست آمده کاملا رضایت بخش بود.
❇️رزین های مبادله کننده یونی، موادی هستند که در حوزه شیمی نیروگاه برای تولید آب بدون یون مورد استفاده قرار گرفته و با جذب آنیون ها و کاتیون های موجود در آب، موجب تولید آب با خلوص بالا و با کیفیت می شوند.
✅ با انجام عملیات بازیافت رزین های آنیونی شیمی از سوی متخصصان نیروگاه، صرفه جویی ریالی قابل ملاحظه ای در هزینه های جاری نیروگاه شده است.