واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت 250 مگاوات در دست تعمیرات قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با خروج واحد شماره 3 بخاری این نیروگاه از شبکه سراسری تولید برق، این واحد مطابق با جدول زمانبندی تعیین شده، تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفت.
حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح انجام این دوره از فعالیت های تعمیراتی گفت: برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، هرساله با برنامه ریزی های انجام شده، 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای در 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی انجام می شود که هم اکنون واحد شماره 3 بخاری به ظرفیت تولید 250 مگاوات، برای اجرای تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده است.
شریفی افزود: تعویض بسکت های GAH، بازدید دوره ای لوله های فشاربالا، تعویض تعدادی از لوله های فاینال ری هیت، برنامه ریزی برای انجام تعمیرات اساسی الکتروموتورها و پمپ های 6/6 کیلوولت، همچنین رفع نشتی از دلتاهای مربوط به برج خنک کننده اصلی واحد و دیگر اقدامات مرتبط با حوزه های الکتریک و ابزاردقیق، از مهم ترین فعالیت هایی است که در این دوره از تعمیرات انجام خواهد شد.
وی بیان داشت: فعالیت های تعمیرات این واحد، با استفاده از ظرفیت های داخلی و با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه بخار انجام می شود.