واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی در دست تعمیرات قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در تشریح این خبر گفت: برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی به ویژه عبور موفق از پیک تابستان در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، هرساله با برنامه ریزی های انجام شده، 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای در 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی انجام می شود که هم اکنون واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی، برای اجرای تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده است.
بهمن غنوی تصریح کرد : همچنین بازدید تجهیزات جانبی توربین و ژنراتور به همراه والو های اصلی، انجام تست های غیر مخرب بر روی پره های متحرک ردیف آخر توربین، بازدید از الکترو موتورها، پمپ ها و فن های 6/6 کیلو ولت و 400ولت، بازدید از ترانسفورماتورها و استارتر ها،بازدید و سرویس تجهیزات مسیر رفت و برگشت برج خنک کننده اصلی و همچنین تمامی تست های لازم بر روی تجهیزات و قطعات نیز از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه انجام خواهد شد .
وی اظهار داشت : بازدید،سرویس وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی توربین وبرج خنک کننده، بازدید تابلوهای الکتریکی و ابزاردقیقی، سرویس وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی بویلر های شماره 3و4 ،نوسازی سیستم های اینورتر، تعویض بلبرینگ الکتروموتورهای 400ولت و…، هم از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی انجام می شود.
گفتنی است؛ تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره دو بخاری از سوی کارکنان تعمیرات 3 گانه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی واحدهای سیزده گانه انجام می شود .