بی تردید، افزایش آگاهی نسبت به رویدادهای جاری، با اهداف توسعه در تمامی حوزه های کشور، پیوندی ناگسستنی دارد. پیوندی که از سوی رسانه ها به مانند پلی استوار، تعامل دوسویه را میان مردم، سازمان ها و نهادها ایجاد کرده است تا در سایه آن، تعالی سرزمینمان را شاهد باشیم.

17 مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی، خبرنگار متعهد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بهانه ای است برای تقدیر از جهادگران عرصه رسانه و خبرنگارانی که بی ادعا قدم در وادی قلم نهاده و طلایه داران جهاد تبیین هستند.

اینجانب مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از تلاش شما خبرنگاران عزیز در راستای تبیین اهداف و ماموریت های صنعت تولید برق استان ابراز می نمایم.

17 مرداد ماه 1402

ابوالفضل موتابها
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی