12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در سال 99 از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولیدشد

سه‌شنبه 10 فروردین 1400
بازدید: 492 بار

نزدیک به 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در سال 99 از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات نیروگاه در توضیح وضعیت تولید انرژی نیروگاه در سال 99 گفت: در سال گذشته، 11 میلیارد و 504 میلیون و 693 هزارکیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
روشنفکر افزود: از این میزان انرژی، 5 میلیارد و 44 میلیون و 918 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 6 میلیارد و 459 میلیون و 775 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، 4 درصد از نیاز مصرف کشور را به این انرژی تامین می کند