به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل، مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، همایش پیاده روی به مناسبت هفته دولت ، که با برنامه ریزی و هماهنگی دفترهیات مدیره و روابط عمومی برگزار شد، تعداد 185 نفر از کارکنان و مدیران شرکت، ثبت نام نمودند و ازمقابل درب شمالی نیروگاه بخار حرکت کرده و ازمسیرتعیین شده تا در مقابل نمازخانه تجمع نمودند و در پایان تعداد ۱۵ نفر از کارکنان به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند.

فهرست اسامی برندگان:

1-رضا صمدی

2-نیما عابدینی

3- سجاد علیزاده

4- فرشید کاکاوند

5- جواد دوستی

6- احسان بختیاری

7- کریم کشاورز رضایی

8- محسن قلعه قوند

9- جمشید کریمی

10- سید مهدی جلالی

11-حسن شیرویی

12- علی بغدادی

13- جعفر حق وردی

14- ابراهیم غیاثوند

15- مهدی کشاورز حمید