🟥 فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 4 بخاری در حال انجام است

پنجشنبه 24 مهر 1399
بازدید: 1065 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، تعمیرات اساسی واحد شماره 4 بخاری با ظرفیت 250 مگاوات، وارد مرحله جدیدی شده است.
در تداوم فعالیت های تعمیرات واحد شماره 4 بخاری، عملیات جوشکاری لوله های فاینال سوپرهیتر، انجام شد و تعمیرات روتور توربین این واحد نیز در حال انجام است.
✳️بازدید های مربوط به توربین، تعمیرات اساسی دودکش واحد، عملیات شست و شوی 2 دستگاه ترانسفورماتور استیشن، همچنین تست و کالیبره تجهیزات ابزاردقیقی و رفع نشتی از دلتاهای برج واحد، از فعالیت های مهم این دوره از تعمیرات واحد است که هم اکنون در حال اجرا است.
🔵از دیگر اقدامات مهم این دوره از تعمیرات، احیای 5 هزار لیتر رزین آنیونی قوی(MP500) از سوی متخصصان امور شیمی بود که در زمان تعمیرات اساسیِ (ترین) شماره 4 تصفیه خانه به انجام رسید.