🟢 نصب سوییچ قطع اضطراری بر روی دستگاه تراشکاری

شنبه 17 مهر 1400
بازدید: 833 بار

به منظور پیشگیری از حوادث پیش بینی نشده، سوییچ قطع اضطراری بر روی دستگاه تراشکاری کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی نصب شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور کاهش ریسک انجام فعالیت های مرتبط با دستگاه تراش کاری کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار، دستگاه تراشکاری این کارگاه، مجهز به سوییج قطع اضطراری شد.
❇️ پیش از این، دستگاه تراش کاری این کارگاه فاقد سوییچ قطع اضطرای بوده که هم اکنون با تکیه بر ظرفیت های داخلی و استفاده از تخصص کارکنان گروه ایمنی و الکتریک وکارگاه سیکل ترکیبی این اقدام مهم انجام شده است.
✴️ سوییچ قطع اضطراری، در مواقع گیر کردن دستگاه موجب قطع جریان برق می شود تا مانع از وقوع حوادث ناشی از کار در این شرایط شود.