🟢 ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات واحدهای گازی

پنجشنبه 11 شهریور 1400
بازدید: 847 بار

متخصصان نیروگاه شهید رجایی با تکیه بر ظرفیت های داخلی، قطعات و تجهیزات واحدهای گازی این نیروگاه را ساخته و یا بازسازی می کنند . ✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد افشار رییس اداره تعمیرات تاسیسات و کارگاه سیکل ترکیبی در خصوص اقدامات انجام شده در این بخش گفت: متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه فعالیت های خود توانستند با استفاده از توانمندی های داخلی، «شفت» مربوط به پمپ روغن کمکی واحد های گازی را در کارگاه این نیروگاه ساخته و تحویل انبار مرکزی نمایند. ✴️ افشار با اشاره به دیگر فعالیت های انجام شده در این حوزه گفت: همچنین طراحی، ساخت و نصب استراکچر جرثقیل سقفی، رفع نشتی از اواپراتورIP و ساخت کابین های کپسول آتش نشانی، بخشی از فعالیت های بازسازی تجهیزات واحدها است که از سوی متخصصان و تکنسین های کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه به انجام رسید. ✳️ گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با حضورکارکنان متخصص، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای خود را با رویکرد درون زایی و با تکیه بر توانمندی های داخلی، تامین می کند.

ط✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد افشار رییس اداره تعمیرات تاسیسات و کارگاه سیکل ترکیبی در خصوص اقدامات انجام شده در این بخش گفت: متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه فعالیت های خود توانستند با استفاده از توانمندی های داخلی، «شفت» مربوط به پمپ روغن کمکی واحد های گازی را در کارگاه این نیروگاه ساخته و تحویل انبار مرکزی نمایند.
✴️ افشار با اشاره به دیگر فعالیت های انجام شده در این حوزه گفت: همچنین طراحی، ساخت و نصب استراکچر جرثقیل سقفی، رفع نشتی از اواپراتورIP و ساخت کابین های کپسول آتش نشانی، بخشی از فعالیت های بازسازی تجهیزات واحدها است که از سوی متخصصان و تکنسین های کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه به انجام رسید.
✳️ گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با حضورکارکنان متخصص، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای خود را با رویکرد درون زایی و با تکیه بر توانمندی های داخلی، تامین می کند.