🟢 ساخت و بازسازی بیش از 495 نوع قطعه در کارگاه نیروگاه بخار

یکشنبه 02 آبان 1400
بازدید: 564 بار

✴️ متخصصان نیروگاه شهید رجایی با اتکا به دانش و تخصص خود، قطعات مورد نیاز واحدهای این نیروگاه را برای تولید برق پایدار ساخته وبازسازی می کنند.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح فعالیت های مربوط به کارگاه این نیروگاه گفت: کارکنان کارگاه نیروگاه بخار با ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات به کاررفته در واحدهای بخاری، اقدامات موثری را در پایداری تولید برق واحدها انجام می دهند.
❇️ شریفی افزود: ساخت وبازسازی نازل های مشعل گاز، ساخت سیل وینگ مربوط به سیستم «سوت بلاور» بویلرها، ساخت محفظه پکینگ سوت بلاور ها، بوش والو باکس، دیافراگم سیستم GAH، ساخت بوش و بازسازی والو باکس «تجهیزات سوت بلاورها» و همچنین ساخت خار های سوت بلاور ها، مرمت و بازسازی گیربکس سوت بلاور ها و …، از قطعات و تجهیزاتی است که کارکنان این حوزه با اتکا به دانش و ظرفیت های موجود توانستند به انجام برسانند.
✴️ مدیر نیروگاه بخار ادامه داد: در اقدامی دیگر نیز تعداد 32 عدد از پیچ های مربوط به کوپلینگ های توربین بازسازی شد و همچنین شبکه های GAH، درب منهول های بویلر و والو مینی موم فلوی بویلر فید پمپ هم در کارگاه بخار ساخته شد.
❇️ سیاست مدیریت نیروگاه شهید رجایی در تولید برق پایدار، استفاده از ظرفیت دانش و تجربه متخصصان داخلی است که تاکنون نیازهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات، با تکیه بر این رویکرد، تامین شده است؛ سیاستی که علاوه بر کمک به پایداری تولید و افزایش باورمندی به توانایی داخلی، موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری می شود.