🟢 خروج یک واحد گازی از شبکه سراسری برای انجام تعمیرات

شنبه 27 آذر 1400
بازدید: 549 بار

واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفت.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره 5 گازی این نیروگاه برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل ها، از مدار تولید خارج و در دست تعمیرات قرار گرفت.
✴️ در تشریح فعالیت تعمیرات این واحد آمده است: بازدید از تجهیزات محفظه احتراق، تعویض لاینر و ترانزیشن ها، بازدید و تعویض تجهیزات نازل های سوخت به همراه بازدید از نازل مرحله اول، همچنین بازدید از بویلر و تجهیزات آن، بخشی از فعالیت های حوزه مکانیک است که در این دوره از سوی متخصصان این حوزه به انجام می رسد.
❇️ در حوزه الکتریک و ابزار دقیق هم بازدید از تجهیزات الکتریکی، تست رله ها، بازدید و تست ژنراتور، بازدید از استارترها، ترانسفورماتورها، همچنین بازدید و تست الکتروموتورها، بازدید و تست تجهیزات ابزاردقیقی و کنترل والوها، بازدید و تست استاپ والوها، بای پاس والوها و … از مهم ترین فعالیت هایی است که متخصصان این حوزه ها نسبت به انجام آن اقدام خواهند نمود.
❇️ گفتنی است، هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی، برای کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد