🟢 خروج واحد شماره 2 بخاری از مدار تولید برق

شنبه 01 آبان 1400
بازدید: 781 بار

واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه، واحد شماره 2 بخاری به ظرفیت نامی 250 مگاوات، برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولید برق خارج شد.
✴️ تعویض لوله های فاینال سوپر هیتر، بازدید از بسکت ها، شبکه ها و سیل های GAH، بازدید از کانال های دود و هوا، بازدید دوره ای مشعل ها، بازدید از الکتروموتورها و فن های 6/6 کیلوولت و تجهیزات آن در حوزه بویلر، همچنین بازدید از تجهیزات سیستم هیدرولیک و والوهای اصلی توربین، الکتروموتورها و … در حوزه توربین، بخشی از اقداماتی است که در این دوره از سوی امور تعمیرات مکانیک بخار انجام می شود.
✳️ در حوزه تعمیرات الکتریک و ابزاردقیق نیز متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار، فعالیت های مربوط به تست وکالیبراسیون ترانسفورماتورها، سوییچ های فشاری و دمایی، بازدید و تست آنالایزرها، سطح سنج ها، بازدید و تست شعله بین ها، جرقه زن ها و سیستم های اطفای حریق این واحد را در کنار دیگر فعالیت ها به انجام خواهند رساند.
❇️ در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه به طور هم زمان تحت تعمیرات قرار دارند.