🟢 تولید بیش از 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 05 اردیبهشت 1400
بازدید: 755 بار

بیش از 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در فروردین امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در فروردین امسال گفت: در نخستین ماه سال جاری، به میزان 833 میلیون و 17 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
✳️ دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه فروردین اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 424 میلیون و 831 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 408 میلیون و 186 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
✴️ این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی به پایان فصل تعمیرات خود نزدیک می شود به طوری که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره 2 بخاری آن برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید