🟢 با افزایش بهره وری و راندمان کاری بر شرایط نامطلوب اقتصادی غلبه خواهیم کرد

دو‌شنبه 12 آبان 1399
بازدید: 930 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه درنشست هم اندیشی با کارکنان معاونت تعمیرات سیکل ترکیبی و معاونت مهندسی و برنامه ریزی، شرط عبور از شرایط نامطلوب اقتصادی را افزایش بهره وری در فعالیت ها و استفاده از قوه خلاقیت کارکنان در انجام وظایف محوله دانست.
✴️ مدیرعامل نیروگاه در این باره توضیح داد: برای افزایش بهره وری، نیازمند افزایش تلاش ها و فعالیت های همکاران در تمامی حوزه ها هستیم. به عنوان مثال اگر به قطعه ای نیازمند شدیم می باید با تکیه بر توانمندی های خود، این قطعه را تعمیر، بازسازی و احیا کرده و از خروج نقدینگی در این شرایط، پیشگیری نماییم.
🔶️ مدیرعامل نیروگاه در پایان، ضمن تشکر از همراهی و همیاری کارکنان در عبور از مسیر سخت اقتصادی، از همه کارکنان درخواست نمود تا با تلاش های گسترده تر و بیش از گذشته، این مسیر را ادامه داده تا شرایط مطلوب، فراهم آید.