تابلوی روشنایی فلاشرهای برج خنک کننده اصلی شماره 3 نیروگاه شهید رجایی، با استفاده از ظرفیت متخصصان این شرکت بازسازی شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک بخار با اشاره به نیاز روشنایی در ارتفاع برج های خنک کننده اصلی گفت: با توجه به ضرورت استفاده از فلاشرها در برج های خنک کننده اصلی که از ارتفاع زیادی برخوردار هستند، تجهیزات الکتریکی آن برای تامین برق مورد نیاز می باید از آمادگی برخوردار باشند که در همین ارتباط، تابلو کنترلی فلاشر برج شماره 3 که دچار اشکال شده بود با بهره گیری از توانمندی متخصصان نیروگاه، تعمیر و بازسازی شد.

❇️ آقاداداش پور ادامه داد: با توجه به اهمیت این تجهیز از لحاظ هشدار ایمنی و نیز حجم بالای کار، متخصصان امور تعمیرات الکتریک اقدام به جداسازی قطعات معیوب تابلو کنترلی فوق نمودند که در ادامه، قطعات فرسوده تعویض شد و تابلو دوباره به مدار برگشت و فلاشرها شروع به کار نمودند.

✴️ فلاشرها که به منظور ارتقای ایمنی برج های خنک کننده با ارتفاع بالا نصب می شوند، با عملکرد خود، موجب کاهش احتمال برخورد بالگرد ها و هواپیماها در هنگام پرواز در شب با این دکل ها می شوند.