به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با پایان آخرین تعمیرات بازدید دوره ای واحدهای بخاری این نیروگاه و بازگشت دوباره واحد شماره 2 به مدار تولید، 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری تولید افزوده شد.
✳️ جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این شرکت در توضیح خبر فوق گفت: مطابق برنامه ریزی های به عمل آمده، فعالیت های تعمیراتی واحد شماره 2 بخاری برای آمادگی بیش از پیش تولید انرژی الکتریکی به ویژه در پیک مصرف تابستان 1401، به پایان رسید.
🔵 دوستی افزود: فعالیت های تعمیراتی این دوره در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق انجام شد که بازديداز فن ها والكتروموتورهاي 6.6كيلوولت، بازديد از كانال هاي دود وهوا، بازديد دوره اي مشعل ها، دمونتاژ، بازديد، تست و مونتاژ والوهاي باي پاس، همچنین شست و شوی شیمیایی ایر هیترها، تعویض بسکت های سرد ایر هیترها، در حوزه مکانیک و فعاليت هاي مربوط به ژنراتور و سيستم تحريك، تست رله هاي حفاظتي ژنراتور، بازديد از ترانس ها، تست رله هاي حفاظتي، به همراه تست ها، بازدیدها و تعمیرات تجهیزات ابزاردقیقی هم در حوزه های الکتریک و ابزاردقیق به انجام رسید.
🟢 نیروگاه های حرارتی حدود 90 درصد از انرژی الکتریکی کشور را تامین می کنند که در این میان، سهم نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، حدود 4 درصد است.