♦️کارکنان نیروگاه شهید رجایی، همراه با آحاد ملت ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، کارکنان نیروگاه با لباس متحد الشکل و با دردست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی با مضامین برائت از استکبار جهانی و اعلام انزجار از رفتار ظالمانه رژیم اشغالگر قدس، همگام با مردم ایران و جهان اسلام به دفاع از مردم مظلوم فلسطین پرداختند.
♦️بنا به این گزارش، طی فراخوان روابط عمومی و پایگاه بسیج نیروگاه برای حضور در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین، تعداد ۱۰۵ نفر از کارکنان این شرکت، پس از اعلام آمادگی حضور، در شهرستان آبیک به جمع راهپیمایان پیوسته و علیه رفتار نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی شعار دادند.