🟢رشد 3/3 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

شنبه 11 دی 1400
بازدید: 559 بار

🔷️نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازنه میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص درنه ماهه امسال، 3/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در نه ماهه سال جاری، نه میلیارد وچهارمیلیون و هفتصد و بیست و نه هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
🔷️فرهور افزود: از این میزان انرژی، چهارمیلیارد و سیصدو هشتادو سه میلیون و نهصد و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و چهار میلیارد وششصد و بیست میلیون و هشتصدو بیست و شش هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
🔷️مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در نه ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 3/3 درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
🔷️نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.