🟢خروج واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید برق

شنبه 24 مهر 1400
بازدید: 615 بار

واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید خارج شد.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به تداوم برنامه های تعمیراتی در واحدهای سیکل ترکیبی این نیروگاه گفت: با پایان یافتن پیک تابستان و آغاز فعالیت های تعمیراتی برای کسب آمادگی تولید برق، واحدهای این نیروگاه بر اساس فهرست زمانبندی پیش بینی شده، تحت تعمیرات قرار می گیرند که در ادامه تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 4 گازی و بویلر آن، واحد شماره یک گازی هم به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل، از مدار تولید خارج شد.
🟢مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی افزود: فعالیت های تعمیراتی این واحد، در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق و در مجموع به تعداد 483 فعالیت به انجام می رسد که بازدید محفظه احتراق و نازل مرحله اول، بازدید کمپرسور و تجهیزات آن، بازدید از بویلر و تجهیزات و متعلقات آن، تعویض لاینرها و ترانزیشن ها و …، مهم ترین اقدامات این دوره از تعمیرات در حوزه مکانیک خواهد بود.
🟢وی ادامه داد: در بخش الکتریک و ابزاردقیق هم بازدید از تجهیزات الکتریکی، تست رله های ترانس اصلی، بازدید از الکتروموتورها، بازدید از کنترل والو و سیستم گایدون به همراه تست نرم افزاری رایانه های واحد و بازدید از دیگر تجهیزات ابزاردقیق و تست آن ها از فعالیت های مهم این دوره از تعمیرات است که از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام می رسد.
🟢از ابتدای فصل تعمیرات در مهرماه امسال تاکنون، واحد شماره یک بخاری به ظرفیت 250 مگاوات، همراه با واحدهای شماره یک گازی، چهار گازی و بویلرهای آن، تحت تعمیرات قرار گرفته اند.