🟢تصویربرداری عکاس خبرگزاری ایسنا ازتعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 16 دی 1400
بازدید: 340 بار

فرآیند تعمیراتی در واحد های نیروگاه شهید رجایی از سوی عکاس خبرگزاری ایسنا به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عکاس خبرگزاری ایسنا با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای این نیروگاه عکس تهیه نمود.
🔷️عکاس خبرگزاری ایسنا برای تهیه تصاویر، در واحد شماره ۳ بخاری سیکل ترکیبی و ۴گازی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.