🟢تشریح اقدامات واحد رنگ و پوشش نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 20 آبان 1400
بازدید: 551 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فعالیت های حوزه رنگ و پوشش در نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی از سوی حسین نعیمی مسئول حوزه رنگ وپوشش نیروگاه تشریح شد.
♦️نعیمی در این باره گفت: در نیمه اول سال با توجه به نیاز شبکه سراسری به انرژی الکتریکی ، کلیه واحد های نیروگاه با حداکثر توان در مدار تولید می باشند، در این مدت فعالیتهای حوزه رنگ و پوشش بیشتر معطوف به فضا سازی سطح نیروگاه در راستایی زیباسازی و آراستگی محیط نیروگاه می باشد وبراین اساس حداکثر تلاش ممکن توسط همکاران این امور انجام شده تا محیط نیروگاه زیبا شده و باعث تقویت روحیه همکاران شود.
🔷️نعیمی افزود: همچنین با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه های تعمیراتی، پرسنل واحد رنگ و پوشش نیروگاه برای پیشگیری از خوردگی فیزیکی به منظور افزایش راندمان و زیباسازی نمای واحدهای نیروگاه، اقدام به عملیات رنگ آمیزی و تمیزکاری انواع تجهیزات واحد ها نمودند.
وی افزود: انجام این عملیات ها موجب کاهش خوردگی فیزیکی و رسوب گذاری بر روی تجهیزات می شود که این اقدام با کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی همراه است.
🔷️با اجرای این فعالیت ها در شش ماهه امسال، حدود 2300کیلو گرم رنگ برای رنگ آمیزی 9500 متر مربع فضا، قطعه و تجهیزات مصرف شده است.