🟢تداوم افزایش آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی قزوین

یکشنبه 12 دی 1400
بازدید: 557 بار

آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در دویست هفتاد و ششمین روز از سال 1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان 4 درصد رشد داشته است.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این شرکت در تشریح بهبود شاخص آمادگی این شرکت گفت: بررسی شاخص های تولید این نیروگاه از بهبود شاخص آمادگی تولید در واحدهای سیزده گانه آن خبر می دهد.
🔷️دوستی افزود: در دویست و هفتادو ششمین روز از سال جاری و در فصل پیک مصرف برق، میزان آمادگی تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه با 9 میلیارد و 542 میلیون کیلووات ساعت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد رشد داشته است.
🔷️معاون مهندسی و برنامه ریزی این شرکت بیان داشت: با این میزان آمادگی، تولید خالص انرژی الکتریکی نیروگاه هم در همین بازه زمانی به میزان 3/3 درصد افزایش داشته است.
🔷️نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه در حدود 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.