🟢برگزاری وبینار آموزشی نشت یابی از کندانسور در نیروگاه

دو‌شنبه 18 بهمن 1400
بازدید: 398 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی حق پرست رییس گروه آموزش نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در ادامه برگزاری وبینارهای آموزشی در شرکت مادر تخصصی نیروگاه شهیدرجایی وبینار آموزشی با عنوان روش های نوین نشت یابی در کندانسور نیروگاهی را با ارائه آقای سید علی سید آقایی رئیس اداره شیفت بهره برداری نیروگاه بخار برگزار نمود.
🔷️حق پرست افزود: اجرای وبینارهای آموزشی با هدف توسعه متوازن آموزش(توما)، در سطح شرکت های مدیریت و تولید نیروی برق و با پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزار می شود که علاوه بر مدیریت دانش، به واسطه حضور متخصصان نیروگاه ها و دیگر شرکت ها، تجربه و دانش تخصصی را هم به اشتراک گذاشته و موجب رشد سطح دانش کارکنان صنعت برق حرارتی می شود.