🟢استقبال از بهار

پنجشنبه 26 اسفند 1400
بازدید: 547 بار

روزهای پایانی سال و نزدیکی به بهار، شوق تغییر را در آدمی ایجاد می کند. امسال هم به مانند سال های گذشته، امور نظارت بر خدمات عمومی در اقدامی جالب، جدول خیابان ها و معابر نیروگاه را با رنگ ها آراسته تا چشم ها در آستانه سال نو به نوازش درآید و همراه با نوای خوش پرندگان و سرسبزی طبیعت، روان همکاران را به وجد آورد.