❇️ متخصصان نیروگاه شهید رجایی برای اولین بار در شرکت، موفق به ساخت هدرهای ورودی و خروجی سیال در بویلر واحدهای سیکل ترکیبی شدند. ❇️

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه نیروگاه بخار در تشریح اقدامات انجام شده در کارگاه این نیروگاه گفت: هدرهای ورودی و خروجی مربوط به بویلر شماره 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با تکیه بر ظرفیت های داخلی و بهره گیری از تجربه و دانش متخصصان این نیروگاه ساخته و در این بویلر نصب شد.
❇️ محمد فلاح افزود: در ساخت هدرها، برش کاری و سایز کردن لوله های 6 متری، گام نخست بود که در ادامه، با انجام اندازه گیری دقیق و خط کشی، لوله های برش خورده، آماده سوراخ کاری شد.
✴️ وی ادامه داد: پس از اجرای عملیات سمبه زنی، برای ساخت هریک از هدرها در مجموع 240 بار مته زنی گردید که در نهایت تعداد 60 سوراخ بر روی لوله ها ایجاد شد.
❇️ فلاح بیان داشت: در حال حاضر سه هدر ساخته و تحویل واحد شده و 3 هدر دیگر هم در دست ساخت است که پس از تکمیل و ساخت آن، در واحد نصب خواهد شد.
✴️ تمامی عملیات برش کاری، مته زنی و سوراخ کاری از سوی متخصصان این نیروگاه در کارگاه بخار انجام شد که این اقدام موجب کاهش هزینه های جاری در تعمیرات می شود.