🔸️فعالیت های انجام شده در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از سوی مسئول آن تشریح شد.

چهار‌شنبه 12 خرداد 1400
بازدید: 760 بار

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد افشار رییس اداره تعمیرات تاسیسات و کارگاه سیکل ترکیبی در تشریح فعالیت های این حوزه گفت: در چند ماه ماه گذشته، کارکنان کارگاه با بازسازی قطعات و تجهیزات بکاررفته در واحدهای گازی، اقدامات موثری در پایداری تولید برق این واحدها انجام داده اند.
🔷️افشار افزود: در فرآیند تعمیرات واحد های سیکل ترکیبی، رفع نشتی فید واتر بویلرشماره 4، تعمیر و باز سازی انواع قطعات معیوب واحد ها، همکاری جهت تعویض ترانس کولینگ واحدشماره 2 بخار سیکل ترکیبی، عایق کاری مسیر های نمونه گیری سمپلینگ های شماره 2 و3 و … از اقدامات مهمی بود که از سوی متخصصان کارگاه به انجام رسید.
🔸️رییس اداره تعمیرات تاسیسات و کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه بیان داشت: همچنین از دیگر فعالیت های این حوزه برشکاری و سوراخکاری ورق ها برای ساخت فلنج کور ترانس معیوب واحدشماره 2 بخار، طراحی و ساخت ابزار مخصوص جهت جمع کردن شیلنگ های آتش نشانی و نصب بر روی ماشین ایمنی و همکاری در نصب داربست جهت تعمیرات برج های خنک کاری نیروگاه بخار با استفاده از ظرفیت تخصصی کارکنان کارگاه سیکل ترکیبی بود که صورت گرفت.
♦️با انجام فعالیت های بازسازی، ساخت و تعمیر قطعات و تجهیزات واحدها، در هزینه تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز نیروگاه برای تولید برق پایدار، صرفه جویی قابل ملاحظه ای می شود.