جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین با حضور مدیران عامل این صنعت، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

✏️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور بررسی مسائل مرتبط با صنعت آب و برق استان قزوین، جلسه شورای انسجام بخشی این صنعت با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در این استان، همراه با مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.
♦️علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی و میزبان این جلسه در ابتدا به تشریح عملکرد نیروگاه در تامین برق پایدار پرداخت و در ادامه با اشاره به عبور از پیک مصرف برق، از تعمیرات به موقع و بهره برداری مبتنی بر استاندارد، به عنوان عامل مهم در آمادگی این نیروگاه در فصل پیک تابستان یاد نمود.
🔷در ادامه، ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین و رییس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان با اشاره به نقش حیاتی آب و برق در تامین نیاز حیاتی هموطنان گفت: وظیفه این صنعت، تامین آب و برق شهروندان است که امسال با توجه به شرایط آب و هوایی و کاهش نزولات آسمانی، سال سختی برای صنعت آب و برق بود که به دشواری از آن عبور کردیم.
♦️رییس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان در ادامه به موضوع مسکن کارکنان این صنعت در استان پرداخت و بیان داشت: یکی از موضوعات مورد بحث، مسکن کارکنان است که لازم است برای حل این مساله، راه کارهای منطقی و عملی را مورد بحث قرار دهیم، از این روی برای حل مشکل مسکن کارکنان صنعت آب و برق می باید مدیران عامل این صنعت، با برگزاری جلسات مختلف، به راهکارهای عملی و منطقی دست یابند.
♦️برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه برای انعکاس تلاش کارکنان این صنعت، موضوع دیگری بود که ملکی در این جلسه به آن اشاره نمود.
🔸در ادامه، مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی از مدیرعامل و کارکنان نیروگاه به دلیل تلاش در انجام تعمیرات سریع و بی وقفه برای کسب آمادگی تولید واحدهای این نیروگاه به ویژه در ایام پیک تابستان تشکر نمود و با اشاره به تلاش وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت های تولید برق، از احداث نیروگاه 500 مگاواتی کلاس F در شهرستان بویین زهرا خبر داد.

♦️در ادامه، مدیران عامل صنعت آب و برق استان، هر یک به نکات مرتبط با موضوع جلسه پرداخته و عملکرد حوزه خود را به منظور هماهنگی و تبادل نظر، تشریح نمودند.