🔷️کاهش قابل توجه خروج های اضطراری در هر زمان ممکن

یکشنبه 23 آبان 1400
بازدید: 596 بار

با انجام اصلاحیه در سيستم پرژسوخت مایع توربين گاز نیروگاه شهید رجایی، خروج های اضطراری کاهش یافت.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به ضرورت افزایش راندمان واحدهای بخاری گفت: یکی از اهداف مورد نظر ، افزایش راندمان واحد ها و جلوگیری از خروج های اضطراری است که این مهم با انجام اصلاحیه ها و مدیریت صحیح منابع و ظرفیت های موجود، قابل حصول است.
♦️موتابها با تشریح اقدامات انجام شده برای ارتقای راندمان واحد های گازی افزود: در همین خصوص با استفاده از خرد جمعی و ظرفیت دانش و تجربه متخصصان نیروگاه، توانستیم به راه کاری برای پيشگيري از حوادث و خسارات ناشي از مشكلات و افزایش راندمان واحد ها دست یابیم.
♦️موتابها افزود: همچنین به طوری که با انجام اصلاحیه در مسير پرژ سوخت مایع ، به ويژه بعد از پروسه تعویض سوخت در توربین های گازی باعث خسارت در تجهیزات سيستم پرژ و در نهايت خروج واحد و از دست دادن توليد می شد که با انجام این اصلاحیه مشكل خروج واحد ها در زمان پيك تابستان، برطرف شده و کمکی به پايداري شبكه سراسری خواهد شد.
🔷️مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه بیان داشت: نمونه هایی از دست آوردهای این اصلاحیه می توان به عدم امكان سرخ و گداخته شدن لاين هاي پرژسوخت مایع اشاره نمود ، عدم سرخ شدگي و گداخته شدن لاين هاي منتهی به نازل، كاهش خروج واحد جهت سرويس لاين هاي آسيب ديده ( پايداري واحد) و موجب كاهش هزينه ها شده است .
♦️مدیریت صحیح نیروی انسانی، انجام تعمیرات به موقع و پیشگیرانه،انجام اصلاحیه ها، رفع نشتی آب و بخار در چرخه تولید به همراه انجام اصلاحیه ها، موجب شده تا در پیک تابستان شاهد کمترین میزان خروج اضطراری در واحدهای نیروگاه باشیم.