🔷️نیروگاه شهید رجایی با تمام توان در حال تولید انرژی الکتریکی است

شنبه 30 مرداد 1400
بازدید: 664 بار

تمامی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور کمک به تامین برق پایدار، در مدار تولید برق قرار دارند.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، از آغاز پیک مصرف برق و ضرورت آمادگی نیروگاه ها برای کمک به تامین برق پایدار، این نیروگاه با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی با تمام توان و حداکثر آمادگی، در حال تولید برق مطمئن و پایدار برای گذر از فصل گرما در سال 1400 است.
🟢با آغاز فصل گرما، به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور، برق بیشتری در کشور مصرف می شود، از این روی انتظار می رود برای کمک به پایداری شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی و کاهش هزینه های تولید و تعمیرات در نیروگاه ها، مصرف کنندگان از انرژی الکتریکی به طور بهینه استفاده نمایند؛ به طوری که سعی شود در ساعات پیک مصرف، از دستگاه ها و وسایل برقی پرمصرف، کمتر استفاده کنند.
🟢واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق مورد نیاز حدود 4 درصد از مصرف کشور را به انرژی الکتریکی تامین می کند.